O nás

UNIcert®LUCE (Language Accreditation Unit for Universities in Central Europe), t. j. Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe, je orgán systému UNIcert® s mandátom akreditovať jazykové programy a skúšky v systéme UNIcert® v Českej a Slovenskej republike. Systém UNIcert® (t.j. univerzitný certifikát) je jazykovým vzdelávacím systémom, vrátane skúšok, ktorý primerane zohľadňuje vysokoškolské podmienky. Výstupným dokumentom v tomto vzdelávacom systéme je certifikát, ktorý smú udeľovať len tie vysoké školy, ktoré sú členmi skupiny univerzít v systéme UNIcert® a rešpektujú jeho stanovy. Jednotlivé inštitúcie majú možnosť koncipovať v systéme UNIcert® vlastné jazykové vzdelávacie programy pri dodržaní základných kritérií, pretože systém je otvorený určitým modifikáciám, vyplývajúcich z národných a individuálnych rozdielov v jednotlivých štátoch a vzdelávacích inštitúciách.

UNIcert®LUCE je kolektívny orgán, pozostávajúci z vysokých škôl a ich súčastí v Českej a Slovenskej republike, ktorého cieľom je v regióne i za jeho hranicami posilniť kvalitu a transparentnosť vysokoškolskej jazykovej výučby a príslušných skúšok. Cieľom aktivít UNIcert®LUCE je stať sa centrom teoretických aj praktických vedomostí a skúseností učiteľov jazykov, testérov jazykov, zostavovateľov jazykových študijných programov, poskytovateľov jazykovej výučby a iných významných aktérov, ktorí pôsobia vo vysokom školstve. Od roku 2018 je UNIcert®LUCE členom siete NULTE (Network of University Language Testers in Europe), ktorej je spoluzakladateľom. V súčasnosti je asociovaným členom projektu CEFR Companion Volume Implementation Toolbox (VITbox) v ECML (European Centre for Modern Languages, Graz).

Zriadenie UNIcert®LUCE schválila členská schôdza CASAJC 23. mája 2003. Akreditácia sa v trojročných obdobiach obnovuje na základe auditu vykonaného zástupcami Vedeckého výboru UNIcert®.

Výbor UNIcert®LUCE

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.
tomas.hamar@fmed.uniba.sk
predseda

 

 

Členovia výboru:

doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.
helena.sajgalikova@fmed.uniba.sk
zástupkyňa predsedu
podpredsedníčka pre Slovenskú republiku

Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.
peroutkova@pef.czu.cz                  
podpredsedníčka pre Českú republiku

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.  
stanislav.kovac@uniba.sk                
vedecký sekretár

PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.

milusa.bubenikova@matfyz.cuni.cz

doc. Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
gabriela.chmelikova@stuba.sk

Mgr. Katarína Klimentová, PhD.
Katarina.Klimentova@uniag.sk