Komplexný systém jazykového vzdelávania

Súčasťou je 65 domácich a zahraničných univerzít

Spoluzakladateľ a člen siete NULTE