Konferencia – SK

                                                         Medzinárodná vedecká konferencia

                         KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII

                                                                        pod záštitou
                                                  profesora MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH.,
                                 dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
                                                                           a NULTE

                                                            Bratislava, 25. – 26. máj 2023


Všetky potrebné informácie a registračný formulár nájdete v nasledujúcom súbore: